Adayların ve Belgeli Personelin Bilgilerinin Gizliliği

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve ALTSO Voc-Test Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, ALTSO Voc Test Merkezi personeli ve ALTSO Voc-Test Merkezi adına hareket eden taşeron, tüzel kişilik ya da şahıslar, belgelendirme kuruluşuna belge başvurusunda bulunmuş ve belgeli tüm kişilerin bilgilerini yetkili kuruluş isteği olmadan firma dışına açıklayamazlar.

Yukarıdaki paragrafta adı geçen tüm kişiler, ALTSO Voc-Test Merkezi ile çalıştığı süre boyunca ve sonrasında da yetkili kuruluşların isteği dışında tüm kişilerin bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak açıklayamayacaklarına dair yasal beyanlarını, imzaladıkları Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi ile taahhüt ederler.

Sınav Soru Listelerinin Gizliliği

ALTSO Voc-Test Merkezinde sınav soru bankasına sistem yöneticisi dışındaki hiçbir personel erişemez, kullanamaz ve dağıtamaz. Sistem Yöneticisi yetkisi merkezde Personel Belgelendirme Müdürü’ne verilmiştir. Soru listeleri güvenliği teminat altına alınmış olarak KBS yazılımında şifre ile erişimi sağlanan veri tabanında saklanır.

Gizliliğin Bozulabileceği Hususlar

Herhangi bir nedenden dolayı yetkili kuruluşlar dışında bilgilerin açıklanması gerekirse, kuruluşun veya bilgilerin temin edildiği kimseye, proseslerde elde edilen bilgilerin hangilerinin açıklanacağına dair yazılı beyan gönderilir ve karşı taraftan onay istenir. ALTSO Voc -Test Merkezi karşı taraf onay verirse kişinin bilgilerini açıklama hakkına sahiptir. Aksi takdirde hiçbir bilginin açıklaması yapılmaz

Güvenlik

ALTSO VOC-Test Merkezi yukarıdaki gizlilik esaslarını da sağlamak adına güvenli ortamlar oluşturulmuştur.

Kurumsal Bilgi Sistemi Yazılımının Güvenliği

Sınav Soru Listelerinin Güvenilirliği

Sınav soruları ve materyalleri, sınavlar oluşturulmadan önce Program Komitesi değerlendirmesine istinaden, Personel Belgelendirme Müdürü tarafından KBS yazılımında onaylanmıştır. Sistemdeki bu sınav materyallerinin Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre yedekleri alınır ve saklanır. Sistemdeki sınav materyallerinin veri tabanında güvenliliği sağlanır. Kontrol dışı yetkilendirilmemiş hiçbir personel veya merkez dışı personelin girme hakkı bulunmamaktadır.

Yapılacak olan sınavlar için çıktıları alınmış sınav materyalleri, kapalı ve güvenli bir ortamda planlama koordinatörü tarafından Sınav Süreci İşleyiş Prosedürüne göre oluşturulur. Ve yine aynı prosedürdeki güvenlik tanımlamalarına göre teslimatları yapılır. Teslimatı yapılmamış sınav materyalleri bulunduğu güvenli ortam dışına çıkarılmaz. Bu ortamın güvenliği ve girişleri sadece Planlama Koordinatörü ve Personel Belgelendirme Müdürü’ndedir.

Belgelendirme Kayıtlarının Güvenilirliği

Belgelendirme hizmeti başvurusu alınmış tüm kişiler için Kurumsal Bilgi Sistemi yazılımı içinde ve kâğıt ortamında ALTSO VOC-Test Merkezi’nde özlük dosyalar oluşturulur. KBS yazılımında tutulan kayıtların güvenliği yukarıda belirtildiği şekilde sağlanmaktadır. Bu bilgilere ulaşan ALTSO Voc Test Merkezi çalışanları gizlilik ve tarafsızlık taahhütnamesi imzalanmışlardır. Adayların özlük dosyaları ise Merkez’de kilitli dolaplarda saklanır. Merkezin güvenliği güvenlik kamerası ile sağlanır.