Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıda tanımlanan durumlarda askıya alınır:

Belgesi askıya alınan belgeli kişiler, belgenin askıya alınmasından itibaren 10 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir.

Belgenin İptal Edilmesi

Akreditasyon Kurumu ve MYK tarafından kuruluşumuzun yetkilerinin iptali durumunda ilgili kurum ile ilgili belge, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir.

Belgesi iptal edilen belgeli kişiler, belgenin iptal edilmesinde itibaren 10 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir.

Yeterliliklerin Güncellemesi Halinde Gerçekleştirilecek Faaliyetler

MYK tarafından yeterliliklerin güncellenmesi durumunda Merkez, belgelendirme programını güncel yeterliliğe göre revize eder. Belge yenileme sürecine girmiş olan belge sahiplerinin belge yenileme işlemi revize yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Ancak, mevcut belgeli kişilerin belgesi MYK tarafından yayınlanan “Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirilme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar” da yar alan tanımlamaya göre belge süresince geçerliliğini korur.

Yürürlükten kaldırılan yeterliliğe göre belgelendirilmiş olan belge sahipleri belge geçerlilik süresi sonunu beklemeden de, güncel ulusal yeterliliğe uygun olarak belge talebinde bulunabilir. İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olması durumunda; kişiler güncel ulusal yeterliliğe göre yeniden değerlendirilir ve başarılı olanlara güncel ulusal yeterlilikte belge verilir. İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olmaması durumunda; belge sahibinin talebi üzerine güncel ulusal yeterliliğe uygun şekilde kişinin belgesi düzenlenir.