n Akdeniz Üniversitesi vasıtasıyla, en az 200 işletmenin katıldığı kapsamlı bir konaklama sektörü ihtiyaç analizi çalışması yapılarak, eksikler belirtmek;

n Rapor olarak TOBB, Ticaret Ve Sanayi Bakanlığı, MYK, YÖK, İŞKUR, TUROFED, Kültür Ve Turizm Bakanlığı gibi kurumlara sunma, bu alanda oluşturulacak politikalara katkı sağlamak;

 

n Turizm sektörünün önemli paydaşlarıyla 10 kişilik “Konaklama Sektör Grubu” oluşturmak;

 

n İhtiyaç analizi çalışması dikkate alınarak, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, katılımcı ve sürdürülebilir stratejiler oluşturmak;

 

n MYK’ ya gerekli görevlendirme başvurusu yapılarak turizm-konaklama alt sektöründe, henüz meslek standardı bulunmayan “Kat Sorumlusu” (Seviye 6),Ön Büro Yöneticisi” (Seviye 6) ve “Çamaşırhane Görevlisi” (Seviye 2) alanlarında 3 meslek standardı taslağı hazırlamak;

 

n Hazırlanan 3 taslak MYK’ ya sunmak, MYK onayından sonra ulusal yeterlilik taslağı hazırlamak ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ ne yerleştirilmesi için çalışmak;

 

n ALTSO bünyesinde bir “VOC-TEST MERKEZİ” kurmak; merkez bünyesinde işleri yürütecek bir ekip oluşturmak; bu ekibin TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon ve ISO / IEC 17024 eğitimlere katılmasını sağlayarak teknik ve bireysel kapasitelerini geliştirmek;

 

n Merkez bünyesinde 90 kişiye pilot ve asıl sınav yapmak, başarılı olanlar belgelendirmek;

 

n Akreditasyonu takiben 1 yıl içerisinde ise 150 kişinin mesleki becerilerini belgelendirmek;

 

n Ulusal Yeterlilikleri yayınlanacak ‘‘Oda Temizleme Ve Düzenleme Görevlisi’’ (Seviye 2) “Kat Sorumlusu” (Seviye 3) Ve “Ön Büro Görevlisi” (Seviye 4) için sınav ve değerlendirme materyalleri hazırlamak;


n Sınav heyeti oluşturarak 90 kişiye sınav yapmak;

n TÜRKAK “Personel Belgelendirme Akreditasyonu” ve MYKSınav Ve Belgelendirme Kuruluşu” yetkilendirmesi almak;

n Bölge için Turizm Alanında İlk Defa Yetkilendirilmiş Bir Merkez olmak;

n Değerlendirme, sınav ve belgelemeye ilişkin “Kurumsal Bilgi Sistemi” oluşturmak; güvenli bir bilişim altyapısı oluşturmak;

 

n 3 “ulusal yeterlilik farkındalık yaratma” ve 1 “Turizm Vizyon Semineri” düzenlemek; · Bölgede UYS ve AYÇ süreçlerinde öncü kuruluş olmak; Türkiye’nin AYÇ' ye uyumuna katkı sağlamak, kurumlar arası işbirliği geliştirmek, yeni projelere zemin hazırlamaktır.

 

ablogo2
myb-hibe

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz