Yürütülmekte olan belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler posta, faks, elden veya Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine e-posta yoluyla, merkezde Şikâyet/İtiraz/Öneri Formu doldurularak veya sözlü, yazılı, e-mail ile Personel Belgelendirme Müdürlüğüne yapılabilir.

Şikayet ve İtirazın Alınması

Merkez tarafından verilen hizmetler ile ilgili şikayetler, Şikayet, İtiraz ve Öneri Formu (PB-PRS12-F01) ile Merkeze elden, fax yoluyla veya Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine mail yoluyla iletilebilir. Merkeze iletilen Şikayet, İtiraz ve Öneri formu Planlama Koordinatörü tarafından kayıt altına alınarak Personel Belgelendirme Müdürü’ne iletilir.

ALTSO Voc-Test Merkezine yapılan Sınav ve Sınav sonuçları hakkındaki itiraz ve şikâyetler, sınavlardan ve sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 iş günü içinde yapılabilir. Diğer şikâyet ve itirazlar ile ilgili herhangi bir süre sınırlaması yoktur.     

Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi

ALTSO Voc Test Merkezine ulaştırılan Şikayet ve İtirazlar Planlama Koordinatörü tarafından kayıt altına alındıktan sonra Personel Belgelendirme Müdürü’ne iletilir.

Merkeze iletilen tüm şikâyet ve itirazlar öncelikle Personel Belgelendirme Müdürü tarafından incelenir. Şikâyetin değerlendirilmesi ve çözüm arayışı sürecinde gerekli inceleme ve görüşmeleri yapar. Bu incelemeler, başvuru evraklarının, sınav kayıtlarının incelenmesi, şikâyet konusu ile ilişkili kişilerle görüşülmesi vb. şeklindedir. Şikayet ve itirazların değerlendirilmesinde daha önceden alınan benzer şikayet ve itirazlar ile ilgili değerlendirmeler ve kararlar göz önünde bulundurulur. Merkez içinde, Personel Belgelendirme Müdürü tarafından çözülemeyen veya doğrudan Personel Belgelendirme Müdürü ile ilgili itiraz ve şikâyetler, Şikâyet ve İtiraz Komitesi'ne iletilir. Komite gerekli incelemeleri ve görüşmeleri yapar. Komite oy çokluğuyla belirlediği görüşünü Personel Belgelendirme Müdürü'ne iletir. Personel Belgelendirme Müdürü komitenin görüşünü dikkate alarak şikayet ve itiraz için yapılması gereken faaliyeti belirler. Şikâyet ve itiraz ile ilgili değerlendirme sonucu 10 iş günü içinde şikayet ve itiraz sahibine iletilir.

Sınav soru ve sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, soruların incelenmesi ve sınav cevap kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğinde Program Komitesinden destek alır. Yapılan inceleme ve değerlendirme mutlaka incelemeyi yapan tarafından kayıt altına alınır. Değerlendirme sonucu alınan kararlar için, Merkez, gerekli görürse düzeltici faaliyet başlatabilir. İtiraz için uygun görülen karar ve karara istinaden yapılanlar en geç 10 iş günü içinde itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. Karar, söz konusu sınava katılan diğer adayların sonuçlarını da etkileyecekse, diğer adaylar da en geç 10 iş günü içerisinde bilgilendirilir.

Tüm şikâyet ve itirazlarda bildirilen karar itiraz sahibi tarafından tatmin edici bulunmuyorsa nedenlerini açıklayıcı olarak yazdığı dilekçesini, kendisine kararın bildiriminden 5 iş günü içerisinde Merkeze tekrar sunar. Merkezin almış olduğu karara istinaden yapılan yeni itirazın görüşülmesi ve sonuçlandırılması için Personel Belgelendirme Müdürü, gerekirse tekrar bir toplantı gündemi oluşturarak yeniden görüşülmesini sağlar. İtiraz ile ilgili sonuç 10 iş günü içerisinde itiraz sahibine bildirilir ve kayıtları saklanır.

Tüm şikâyet ve itirazlar Şikâyet/İtiraz/Öneri Takip Listesi ile Kayıt altına alınıp takibi yapılır. Periodik olarak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında gündeme alınarak üst yönetim tarafından değerlendirilir.

ablogo2
myk10_yil
belge_afis

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz