Teorik Sınav Kuralları

 • Adaylar sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Adayın geç kalması halinde, sınavın ilk 5 dakikasında sınava alınır.
 • Aday sınav salonunu sınavın ilk 15 dakikasında terk edemez.
 • Adaylar sınav görevlileri tarafından belirtilen kurallara uygun olarak oturmak zorundadır.
 • Adaylar soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.
 • Sınav salonuna delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirilmesi yasaktır.
 • Adaylar, sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunamaz.
 • Adayların sınav salonuna hesap makinesi, haberleşme araçları, kayıt cihazları, bilgisayar özelliği olan cihazlar ve doküman, kitap, dosya, not defteri, sözlük, cetvel, pergel, açıölçer vb yardımcı materyal getirmeleri yasaktır.
 • Adayların sınav esnasında sınav salonunda yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, tablet, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulundurmaları kesinlikle yasaktır.
 • Sınav Salonuna içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek içecek, tütün ve tütün ürünleri alınmaz.
 • Cevaplar sadece sınav görevlilerinin cevap kâğıdı olarak dağıttığı optik formları üzerine işaretlenmelidir.
 • Adaylar cevaplarını kurşun kalem ile işaretlemelidir.
 • Sınav süresince adaylar bir soru sormak istediğinde sorular yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulur, cevaplar da aynı şekilde yüksek sesle söylenir.
 • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 • Adaylar, ancak sağlık sorunları vb. acil durumlarda değerlendirici izni ile gözetmen eşliğinde salona giriş-çıkış yapabilirler. Salondan izinsiz ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmez.
 • Değerlendiriciler veya gözetmenler kopya çekmeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir. Sınav sırasında kopya çektiği veya verdiği tespit edilen adayın kimlik bilgileri ve yaşanan durum Salon Sınav Tutanağı ile kayıt altına alınır. Ve adaylar sınavdan başarısız sayılır.
 • Sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanlar sınavdan çıkarılır.
 • Kameralar sınav süresince kayıtta olacaktır.

Performans Sınavı Kuralları

 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmalıdır.
 • Adaylar performans sınavına her bir alan değerlendirici tarafından teker teker alınır.
 • Sınav süresince adaylar, sınav görevlilerinin talimatlarına uymalıdırlar.
 • Adaylar sınav süresince kullanılan malzeme ve ekipmanlardan sorumludur.
 • Adaylar sınav sonunda sınavın yapıldığı alanı ve malzemeleri temiz ve düzenli bırakmak zorundadır.
 • Sınavda ara verme zamanı ve süreleri sınavı yapan değerlendirici tarafından ara süresi 10 dakikayı aşmayacak şekilde belirlenir.
 • Adayların, sınav görevlilerinin talimatı olmadan araç-gereç ve malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Adayların sınav esnasında sınav salonunda yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı, tablet, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat vb. bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulundurmaları kesinlikle yasaktır.
 • Adayların, sınav alanına doküman, kitap, dosya, not defteri, sözlük, hesap makinesi vb yardımcı materyal getirmeleri yasaktır.
 • Sınav alanına içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek içecek, tütün ve tütün ürünleri alınamaz.

COVİD 19 ile mücadele kapsamında uyulması gereken kurallar;

 • Sınav alanında değerlendiriciler tüm adaylara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapar.
 • Sınav alanında uygun yerlere ve sınav alanının giriş/çıkışlarına alkol bazlı el dezenfektanları yerleştirilir.
 • Sınav salonunda bulunan herkesin önce elini dezenfekte etmesi için uyarı levhaları asılır.
 • Sınav salonunda değerlendirici ve adaylar arasında sosyal mesafenin korunması için bilgilendirme yapılır. Adaylar arasında sosyal mesafe için sıralar mesafe kuralına uygun olarak yerleş
 • Sınav alanında bulunan değerlendiriciler ve adaylar birbirleriyle tokalaşmayacaklardır.
 • Sınav yapılan her gün ilk sınav öncesinde sınav alanını dezenfekte edilir.
 • Sınavlar, pencereli salonlarda gerçekleştirilir ve sınavlar öncesinde mutlaka havalandırılır.
 • Sınavlarda aday sayısı, adaylar arasında sosyal mesafenin korunmasını temin edecek şekilde planlanı
 • Değerlendiriciler, Sınav başlamadan önce adaylara yapılan bildirimlerde muhakkak sınav alanına girişte yapılan ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmemeleri halinde ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğini hatırlatır ve bu durumdaki adaylar sınav alanından çıkarılır. Bu durumdaki adaylara sınav haklarının yanmayacağı ve daha sonra sınavlarının gerçekleştirileceği bildirilir.
 • Teorik Sınavlarda adayların sınavlarda kullanacağı kalem, silgi vb. malzemeleri sınav öncesinde dezenfekte ederek getirmeleri istenir. Sınav öncesinde, esnasında veya sonrasında hiçbir şekilde kalem, silgi, kalemtıraş alışverişi yapılmasına müsaade edilmez.
 • Sınavı biten adayların sosyal mesafeye uyarak sınav alanlarını terk etmesi sağlanır.
 • Performans Sınavlarında adayların eldiven ve maske kullanmaları sağlanır. Ortak kullanılması gereken sınav materyalleri her bir adaydan sonra dezenfektan ile silinerek bir sonraki aday için hazırlanır.
 • Aynı gün içerisinde yapılacak sınavlarda ilk sınavdan önce ve her sınav sonrasında tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımlar uygun şekilde bertaraf edilir, diğer kişisel koruyucu donanımları ve el aletleri dezenfektan ile dezenfekte edilir.
 • İlgili KKD ve maske kullanmayan adaylar sınava kesinlikle alınmaz.

Sınavların Durdurulabileceği Haller

 • Sınav Kurallarına uymayan, kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini, sınavın güvenilirliğini ve geçerliliğini tehlikeye atan ve uyarıya rağmen bu davranışı sürdürenler, rahatsızlanarak sınava devam edemeyecek duruma gelen adaylar hakkında tutanak tutularak Gözetmen eşliğinde sınav salonundan çıkartılır ve Salon Sınav Tutanağında durum belirtilir.
 • Sınav gidişatının ya da çevresel koşulların sınav alanında bulunanların güvenliğini tehlikeye atması halinde veya sınav görevlilerinin görevini yerine getirmesine engel olan durumların ortaya çıkması halinde sınav tamamen durdurulur ve Salon Sınav Tutanağında durum belirtilir


ablogo2
myb-hibe

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz