Teorik Sınav Kuralları

 • Adaylar sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav binasında bulunmaları gerekmektedir.
 • Sınav salonuna delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahların getirilmesi yasaktır.   
 • Adaylar sınav görevlileri tarafından belirtilen kurallara uygun olarak oturmak zorundadır.
 • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 • Adayların sınav salonuna haberleşme araçları, kayıt cihazları, bilgisayar özelliği olan cihazlar ve doküman, kitap, dosya, not defteri, sözlük, cetvel, pergel, açı ölçer vb yardımcı materyal getirmeleri yasaktır.
 • Sınav salonunda adayların yanlarında bulunan cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. mobil cihazların kapatılması zorunludur.
 • Sınav Salonuna içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek içecek, tütün ve tütün ürünleri alınmaz.
 • Cevaplar sadece sınav görevlilerinin cevap kâğıdı olarak dağıttığı optik formları üzerine işaretlenmelidir.
 • Adaylar soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.
 • Adayın geç kalması halinde, sınavın ilk 5 dakikasında sınava alınır.
 • Aday sınav salonunu sınavın ilk 15 dakikasında terk edemez.
 • Adaylar, ancak sağlık sorunları vb. acil durumlarda salon başkanının izni ile gözetmen eşliğinde salona giriş-çıkış yapabilirler.
 • Adayın kopya çektiğinin tespit edilmesi halinde sınav kitapçığı ve cevap anahtarı alınır. Sınav Görevlisi tarafından Salon Sınav tutanağına yazılır.
 • Sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanlar sınavdan çıkarılır.
 • İSG kurallarını ihlal ederek kendisini veya sınav alanındaki diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü tespit edilen adayların sınavları durdurulur ve aday başarısız sayılır.
 • Kameralar sınav süresince kayıtta olacaktır. 

Performans Sınavının Uygulanması

 Performans sınavı, ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktıları altındaki başarım ölçütlerini içerecek şekilde hazırlanan senaryoların uygulatılması ile yapılır. Senaryoların uygulatılması esnasında, adayın uygulamaları, ilgili Ulusal Yeterlilik'teki başarım ölçütlerinin işlem basamaklarından oluşan Performans Sınavı Kontrol Formu’na göre puanlanır ve değerlendirilir.

Sınav sonunda adayın başarım ölçütlerinden aldığı puanlar toplanır ve ilgili yeterlilik biriminde belirtilen başarı şartını yerine getirecek şekilde geçerli puanı alan aday, birim sınavından başarılı kabul edilir. Başarım ölçütlerinden birinden “Hayır” alan aday birimin tamamından başarısız olmuş sayılır. 

Performans Sınavı Kuralları

 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınav yerinde hazır bulunmalıdır.
 • Adaylar performans sınavına her bir değerlendirici tarafından teker teker alınır.
 • Sınav süresince adaylar, sınav görevlilerinin talimatlarına uymalıdırlar.
 • Adaylar sınav süresince kullanılan malzeme ve ekipmanlardan sorumludur.
 • Adaylar sınav sonunda sınavın yapıldığı alanı ve malzemeleri temiz ve düzenli bırakmak zorundadır.
 • Sınavda ara verme zamanı ve süreleri sınavı yapan değerlendirici tarafından ara süresi 10 dakikayı aşmayacak şekilde belirlenir.
 • Adayların, sınav görevlilerinin talimatı olmadan araç-gereç ve malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Sınav salonunda adayların yanlarında bulunan cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. mobil cihazların kapatılması zorunludur.
 • Adayların, sınav alanına doküman, kitap, dosya, not defteri, sözlük vb yardımcı materyal getirmeleri yasaktır.
 • Sınav alanına içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek içecek, tütün ve tütün ürünleri alınamaz.
 • Sınavda adayın başına gelebilecek olası bir kaza durumunda değerlendirici kaza raporu tutar ve Salon Sınav Tutanağında durumu belirtir.
 • İSG kurallarını ihlal ederek kendisini veya sınav alanındaki diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü tespit edilen adayların sınavları durdurulur ve aday başarısız sayılır.
 • Kameralar sınav süresince kayıtta olacaktır. 
ablogo2
myk10_yil
belge_afis

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz