Başvurunun alınması ALTSO VOC-Test Merkez’inde iki farklı yöntem ile yapılmaktadır.
 1. Web sitesi üzerinden başvuru
 2. Elden başvuru
1. Web Sitesi Üzerinden Başvuru
1-http://www.altsovoctest.org.tr  sayfasından “Sisteme Giriş” sayfasına girerek “Kayıt Olun” komutundan kullanıcı adı ve şifre oluşturarak KBS yazılımına kayıt olun.
2-Mail adresinize gelen linki tıklayarak, kullanıcı aktivasyonunuzu tamamlayın.
3-Kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme (http://portal.altsovoctest.org.tr) giriş yaparak bilgilerinizi eksiksiz tamamlayın.
4-Belge Başvurusu sayfasından, belgesini almak istediğiniz yeterliliği seçerek sınav başvurunuzu yapın. İki türlü sınav başvurusu yapmak mümkündür:
 • Sınav takviminden planlanmış bir sınav programına başvurmak
 • Uygun tarihleri seçerek ön başvuru yapmak. Sınav programının açılması durumunda aday bilgilendirilir ve kesin başvuruda bulunması talep edilir.
5-Personel Belgelendirme Başvuru Formunun çıktısını alın. Formu doldurup imzalayın.
6-Beyan ve Taahhütname Formunun çıktısını alın, imzalayın.
7-Başvuru ücretini yatırın. (www.altsovoctest.org.tr adresinde ilan edilen banka hesabına)

İlan edilmiş bir sınav takvimine adayların kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki başvuru evraklarını ALTSO Voc-Test Merkezi’ne elden ya da kargo ile ilan edilen son başvuru tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar;
1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
2.1 adet fotoğraf,
3.Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı (Sınav ücreti, www.altsovoctest.org.tr adresinde ilan edilen banka hesap numarasına veya ALTSO Mali ve İdari İşler Müdürlüğü Veznelerine yatırılmalıdır.)
4.Personel Belgelendirme Başvuru Formu (Islak imzalı)
5.Engelli adayların başvuru formlarının ekinde sunacağı engelini belirten resmi kurumdan alınmış sağlık raporu,
6.Tekrar sınavlara başvuran adayların, başarısız oldukları sınava ait sınav sonuç belgesi,
7.Beyan ve Taahhütname Formu (Islak imzalı)
Sınav Başvurusu esnasında adayın ve merkezin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin yer aldığı ve karşılıklı imzalanan Beyan ve Taahhütname Formu 2 nüsha olarak doldurulur, Merkez yetkilisi ve aday tarafından imzalanır, bir nüshası adayda, diğer nüsha da başvuru formunun ekinde merkezde muhafaza edilir. Başvurunun web sayfası üzerinden uzaktan yapılması durumunda aday tarafından 2 nüsha olarak imzalanıp merkeze iletilen taahhütname, Merkez tarafından da imzalandıktan sonra bir nüshası kargo veya posta aracılığıyla adaya ulaştırılır. Bu form ile karşılıklı sözleşme yapılmış olur.

Başvuru belgelerinin duyuruda belirtilen son başvuru tarihine kadar gönderilmesi durumunda adayın başvurusu onaylanır.

Sınav başvurusu onaylanan adaya, sınav giriş belgesinin ve sınava ilişkin dokümanların adayın kontrol paneline düştüğü bildirilir. Sınav giriş belgesi aşağıdaki bilgileri içerir.
 • Ad-Soyad
 • TC Kimlik No, Pasaport No, Geçici Kimlik No(T.C. vatandaşları dışındaki adaylar için)
 • Sınav Yeri
 • Sınav Tarihi
 • Sınav Saati
 • Sınavına Gireceği Yeterlilik
 • Sınavına Gireceği Yeterlilik Birimi

Sınava ilişkin ilgili dokümanlar;

 • Oryantasyon programı notları
 • Sınav Öncesi Aday Bilgilendirme Formu

2. Başvuruların Elden Alınması

 1. ALTSO Voc-Test Merkezi’nden alacağınız Personel Belgelendirme Başvuru Formunu doldurup imzalayarak, ekinde sunulması gereken evraklarla birlikte  teslim ediniz.
 2. Başvurunuz Belgelendirme İşlemleri Sorumlusu tarafından yukarıda anlatıldığı şekilde sisteme girilir.
 3. Sınav evraklarınızı takip edebilmeniz için geçerli bir mail adresi bildirmeniz gerekmektedir.

Bundan sonraki süreç Web üzerinden başvuruda olduğu şekilde işlemektedir. Adayın talep etmesi halinde ilgili dokümanlar elden teslim edilir veya adresine kargo/posta/e-posta yoluyla gönderilir.

Tüzel kişilikler tarafından yapılan başvuruların alınması ve değerlendirilmesi

Web sitesi üzerinden veya elden başvurulardan farklı olarak tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Tüzel kişilikler tarafından yapılan başvurularda temel farklılık ödeme şeklidir. Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden adayların listeleri ve kendileri tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalanmış başvuru formları merkezimize teslim edilir ve KBS yazılımına girişleri yapılır. Sınav organizasyonları ve gerekli evrak listeleri tüzel kişilik temsilcisine gönderilir. Gerekli evrakları tamamlanan tüm adaylar için kullanıcı adı ve şifreleri oluşturularak, adayların başvuru formuna yazdıkları e-mail adreslerine mail olarak gönderilir.  Adaylar, bu kullanıcı adı ve şifreleri ile KBS yazılımına giriş yaparak belgelendirme ve gözetim süreçlerinin takibini yapabileceklerdir. Başvuru formları ve ilgili evraklarının merkezimize eksiksiz teslim edilmesinden sonra tüzel kişilikle yapılan sözleşmede yer alan ödeme şartlarının yerine getirilmesinin ardından KBS yazılımında kayıtlar onaylanır ve başvuruları alınmış olur.

Başvurunun Reddi

Başvuruların reddi sadece (tüzel kişilik başvuruları hariç) ödeme durumu, ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya “Personel Belgelendirme Özürlü ve Engelliler Prosedürü”ne  göre ALTSO Voc-Test Merkez’inin sağlayamayacağı talepler olması durumunda söz konusu olur. Başvurunun reddedilmesi durumunda sistemden adayların e-mail adreslerine red bilgisi gider. Başvurunun reddi ve nedeni, başvuru sahibi tarafından tatmin edici bulunmazsa “Şikayet ve İtiraz Prosedürü’ne” göre itirazda bulunabilir.

Ödemeler İçin Hesap Numarası
 • Halk Bankası Alanya Şubesi
 • Şube Kodu : 0571
 • Hesap Numarası: 16000116
 • IBAN : TR54 0001 2009 5710 0016 0001 16
ablogo2
myb-hibe

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz