Yazdır
PDF

12UY0096-2/02-ODA TEMİZLEME GÖREVLİSİ (SEVİYE 2) BELGELENDİRME PROGRAMI

Dayanak:Oda Temizleme Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliği (12UY0096-2) ve Oda Temizleme Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı( 09UMS0024-2 ) kaynak alınarak, Oda Temizleme Görevlisinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirilme amacıyla hazırlanmıştır.

Yeterliliğin Yapısı:Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:

12UY0096-2/A1-İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Yöntemleri ve İş Organizasyonu

12UY0096-2/A2-Oda Temizleme ve Düzenleme

12UY0096-2/A3-Periyodik Temizlik

12UY0096-2/A4-Gün Sonu (Vardiya Sonu) İşlemleri

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı:Belgelendirme sınavına giriş için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Ancak adayların yeterlilik birimlerinin eklerinde yer alan Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitim içeriklerini dikkate almaları ve tavsiye edilen öğrenim ve deneyimleri edinmeleri önerilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi:

Başvuruda bulunan adaylara, Oda Temizleme Görevlisi Mesleki Yeterlilik Belgesi verilebilmesi için adayların, zorunlu yeterlilik birimleri A1, A2, A3 ve A4 birimlerinden yapılacak teorik ve performans sınavlarının tümünden başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her birimin değerlendirmesi bağımsız olacak şekilde birim içerisinde tanımlanan ölçme ve değerlendirme yöntemlerine göre yapılır.

B grubu seçmeli yeterlilik birimi olan Yabancı dil yeterlilik biriminden, herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Adaylar isterlerse Yabancı Dil yeterliliğini belgelendirerek, belgelerine bu alandaki yeterlilikleri de eklenebilmektedir.

Teorik sınav (T1/T2) Teorik sınavlar, A1, A2, A3 ve A4 yeterlilik birimlerin ekinde yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre, bilgi ifadelerinin tamamını ölçecek şekilde T1 (çoktan seçmeli test) veya T2 (sözlü sınav) yöntemlerinden biri ile gerçekleştirilir. Okuma yazma bilmediğini başvuru formu ile beyan edenler T2 sınavına girerler.

Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütlere göre değerlendirilecektir. Tüm sorular eşit puana sahiptir ve sınavların değerlendirmesinde, yalnızca doğru cevap sayısı dikkate alınacak olup, boş ve yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavlarda başarı şartı %60’tır.

Performans sınavı (P1) A2, A3 ve A4 birimlerinde yer alan aşağıdaki konu başlıklarından oluşur:

A2 Birimi: Oda Temizleme ve Düzenleme

A3 Birimi: Periyodik Temizlik

A4 Birimi: Gün Sonu (Vardiya Sonu) İşlemleri

Performans sınavı, yukarıdaki birimlerin ekindeki Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesi’nde yer alan adımların ölçülmesini sağlayacak şekilde hazırlanan senaryoların uygulatılması yöntemi ile yapılır. Uygulama gerçek bir otel odasında veya gerçek otel odası koşullarının oluşturulduğu bir ortamda gerçekleştirilir.

Senaryoların uygulatılması esnasında, adayın işlemleri, ilgili Ulusal Meslek Standardı’ndaki başarım ölçütlerinin işlem basamaklarından oluşan Değerlendirme Formu ile değerlendirilir.

  • Her beceri ve yetkinlik ifadesi eşit puandır.
  • Sınavda adaylara işlemlerin gerçek uygulama sürelerine göre süre verilir.
  • Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde KRİTİK adım olarak belirlenen ifadelerin tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden %70 başarı şarttır

Her birimin ölçme ve değerlendirme yöntemi, başarım ölçütlerinden gelecek soru adetleri, sınavların süresi ve başarı şartları, ilgili birimin ölçme değerlendirme maddesinde belirtildiği şekilde yapılır. Yeterlilik birimleri ve sınavlarına ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ODA TEMİZLEME GÖREVLİSİ SEVİYE-2 Rev02

A1

A2

A3

A4

TÜM BİRİMLER

(ARDIL)

Teorik Sınav

Teorik Sınav

Perf.

Sınavı

Teorik Sınav

Perf. Sınavı

Teorik Sınav

Perf. Sınavı

Teorik Sınav

Perf.

Sınavı

T1

T2

T1

T2

P1

T1

T2

P1

T1

T2

P1

T1

T2

P1

Sınav

Şekli

Çoktan seçmeli test

Çoktan seçmeli test

Senaryo Uyg.

Çoktan seçmeli test

Senaryo Uyg.

Çoktan seçmeli test

Senaryo Uyg.

Çoktan seçmeli test

Senaryo Uyg.

Başarı Şartı (%)

60

60

70

60

70

60

70

60

70

Soru/BY Sayısı

14

7

23+8*

7

2+2*

6

4+3*

34

29+13*

Sınav Süresi

25 d.

12 d.

60 d.

12 d.

30 d.

11 d.

30 d.

60 d.

120 d.

*Kritik adım

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek yeterliliğin belgelendirilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Ancak birim için öngörülen sınavların (T1/T2/P1) geçerlilik süresi, sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Aday birim için tanımlanan sınavlardan birinden başarısız olmuşsa en geç 1 yıl içerisinde başarısız olduğu sınav türünde sınava girip başarılı olması gerekmektedir.

Herhangi bir birimden başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birimlerin sınavına, 1 kez ücretsiz olmak üzere tekrar girme hakkına sahiptir.

B1-Yabancı Dil Yeterlilik Birimi’nin ölçme ve değerlendirmesi Merkezimiz tarafından yapılmamaktadır. Aday, yabancı dil yeterliliğini, ilgili yeterlilik biriminde belirtilen ölçme değerlendirme yöntemiyle, MYK tarafından yetkilendirilen veya belgeleri tanınan başka bir kuruluştan son iki yıl içerisinde alınmış belge ile ispatlamak durumundadır.

Belge Geçerlilik Süresi:Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Belge Yenileme:Beş yıllık belge geçerlilik süresinin sonunda, belge yenileme talebinde bulunan belge sahibi aşağıdaki yöntemlerden biri ile değerlendirmeye tabi tutulur;

  1. Beş (5) yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
  2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

ablogo2
myb-hibe

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz