Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıda tanımlanan durumlarda askıya alınır:

  • Gözetim tarihini aksatan (belge veriliş tarihinden itibaren 36. ay sonu) belge sahiplerinin       belgeleri öncelikle 1 ay askıya alınır ve gözetim sürecinin tamamlanması beklenir.
  • Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

Belgenin İptal Edilmesi

Belgeler aşağıdaki tanımlanmış durumlarda iptal edilir:

  • Gözetim süreci bitmiş askıya alma süresini geçmiş belgeler,
  • Logo ve Belge yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belge sahiplerinin belgeleri
  • Belgelendirme ve gözetim proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve veya sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgeleri
  • Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından kurumumuzun yetkileri iptali durumunda ilgili kurum ile ilgili belgenin iptali eğer belge gözetim prosesine uğramamış ise gözetim prosesi zamanında (36. Ay sonu), gözetim prosesine uğramış belgeler ise belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden (60. Ay sonu) belge iptal edilir, yeniden belgelendirmeye gidilmez.

Belge Kapsamının Değiştirilmesi

Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen ilgili yeterlilik revizyonundaki köklü değişikler durumunda program komitesi talebine istinaden belgeli personel tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge, belge süresince geçerlidir.

ablogo2
myk10_yil
belge_afis

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz