Belgenin Askıya Alınması

Belgeler aşağıda tanımlanan durumlarda askıya alınır:

  • Belgelenmiş personelin Logo ve Belge Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması durumunda belge öncelikli olarak askıya alınır. Bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.

Belgesi askıya alınan belgeli kişiler, belgenin askıya alınmasından itibaren 10 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir.

Belgenin İptal Edilmesi

  • Belgeler aşağıdaki tanımlanmış durumlarda iptal edilir:
  • Belge Yenileme Dönemi içerisinde başvuru yapmamış ve belge geçerlilik süresi dolmuş olanlar,
  • Logo ve Belge Kullanım prosedürüne göre yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış olanlar,
  • Belgelendirme ve belge yenileme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlediği belirlenmiş olanlar,

Akreditasyon Kurumu ve MYK tarafından kuruluşumuzun yetkilerinin iptali durumunda ilgili kurum ile ilgili belge, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir.

Belgesi iptal edilen belgeli kişiler, belgenin iptal edilmesinde itibaren 10 gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir.

Yeterliliklerin Güncellemesi Halinde Gerçekleştirilecek Faaliyetler

MYK tarafından yeterliliklerin güncellenmesi durumunda Merkez, belgelendirme programını güncel yeterliliğe göre revize eder. Belge yenileme sürecine girmiş olan belge sahiplerinin belge yenileme işlemi revize yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Ancak, mevcut belgeli kişilerin belgesi MYK tarafından yayınlanan “Ulusal Yeterliliklerin Yürürlükten Kaldırılması, Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirilme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usül ve Esaslar” da yar alan tanımlamaya göre belge süresince geçerliliğini korur.

Yürürlükten kaldırılan yeterliliğe göre belgelendirilmiş olan belge sahipleri belge geçerlilik süresi sonunu beklemeden de, güncel ulusal yeterliliğe uygun olarak belge talebinde bulunabilir. İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olması durumunda; kişiler güncel ulusal yeterliliğe göre yeniden değerlendirilir ve başarılı olanlara güncel ulusal yeterlilikte belge verilir. İlgili ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olmaması durumunda; belge sahibinin talebi üzerine güncel ulusal yeterliliğe uygun şekilde kişinin belgesi düzenlenir.

ablogo2
myb-hibe

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz