Yeniden belgelendirme faaliyetleri, MYK’nın Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir. Merkez, belge sahiplerini, belgelerinin geçerliliğinin bitmesine 5 ay kala bilgilendirir ve belge yenileme başvurularını alır. Belge sahipleri, belge yenileme başvurularını belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce yapabilirler. Ancak Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Belge Yenileme başvurusunda bulunan belge sahibi tekrar gözetime tabi tutulur. Belge Yenileme Gözetimi de, birinci gözetim ile aynı yöntemle yapılır ve belge sahibinin en az 3 ayı ilk gözetim sonrası olmak kaydıyla toplamda en az 12 ay bu meslekte fiilen çalıştığını belgelendirmesi gerekir.

Gerekli şartları sağlayan ve belge yenilemeye hak kazanan kişi tarafından belge masraf karşılığının Merkeze ödenmesine müteakip en geç beş iş günü içerisinde Belgelendirme İşlemleri Sorumlusu, MYK’nın belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebi MYK’ya iletir. Kişinin belgesi 5 yıllığına yenilenir.

İkinci 5 yılın sonunda ise belgesini yenilemek için personel tekrar belgelendirme başvurusunda bulunup teorik ve performans sınavlarına girmesi gerekmektedir.

Merkezin kapsamındaki bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve Merkez yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirir. İlave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) olması halinde belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

ablogo2
myk10_yil
belge_afis

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz