15-F01 - Yetkinlik Gözetim Formu (MS Word dosyası)

Belge sahibinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla kişiden, belge veriliş tarihinin 24.ayının sonundan itibaren 36. ayın sonuna kadar merkezimizden temin edeceği Yetkinlik Gözetim Formunu (PB-PRS15-F01) doldurması, çalışma süresi ile ilgili SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan aldığı onaylı beyanı ibraz etmesi istenir.

Gözetim dönemi gelen belge sahiplerinin durumu periyodik olarak Belgelendirme İşlemleri Sorumlusu tarafından KBS yazılımı üzerinden raporlanır. Belge gözetim dönemi gelen kişilere ayrıca, KBS yazılımı tarafından otomatik olarak adayın sistemde kayıtlı e-posta adresine gözetim döneminin geldiğine dair uyarı ve gözetim için kullanılması gereken formu içeren e-posta gönderilir. Ayrıca söz konusu belge sahipleri, gözetim dönemi hakkında bir mektup ile bilgilendirilir.

Gözetim faaliyetinin tamamlanabilmesi için belgeli personel, gözetim takip formunda beyan ettiği bilgilerin kanıtları olan,

  • İşveren/ler den aldığı çalıştığına dair imzalı ve mühürlü yazı (çalıştığı birden fazla kurum var ise ayrı ayrı)
  • SGK bordrosunu

ALTSO Voc-Test Merkezine teslim etmelidir.

İş yerinden aldığı yazı, işveren yetkilisince kaşe ve imza edilmiş olmalıdır ve içeriğinde belge kapsamında çalıştığına dair ibareler ve çalışma periyodları yer almalıdır. İlgili yazının içeriğinde kurum/kuruluş bilgileri, veriliş tarihi ve veren yetkili kişinin adı, soyadı, unvan bilgileri de bulunmak zorundadır.

ablogo2
myk10_yil
belge_afis

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz