ALTSO Voc-Test Merkezi tarafından sınav ve belgelendirmesi yapılan Yeterlilikler aşağıdaki tabloda tanımlanan şekli ile; A1, A2,A3 …… olarak tanımlanan yeterlilik birimlerinden meydana gelmektedir. Bu birimler, aşağıdaki sınav bölümlerinden oluşmaktadır:

12UY0096-2           

Oda Temizleme Görevlisi

Yeterlilik Birimi

Sınav Bölümü

Teorik

Performans

12UY0096-2/A1

A1/T1 veya A1/T2

12UY0096-2/A2

A2/P1

12UY0096-2/A3

A3/P1

12UY0096-2/A4

A4/P1

12UY0096-2/A5

A5/P1

12UY0097-3

 Kat Sorumlusu

Yeterlilik Birimi

Teorik

Performans

12UY0097-3/A1

A1/T1

12UY0097-3/A2

A2/T1

A2/P1

12UY0097-3/A3

A3/T1

A3/P1

12UY0097-3/A4

A4/T1

A4/P1

12UY0097-3/A5

A5/T1

A5/P1

12UY0097-3/A6

A6/T1

12UY0078-4 Ön Büro Görevlisi

Yeterlilik Birimi

Teorik

Performans

12UY0078-4/A1

A1/T1

12UY0078-4/A2

A2/T1

12UY0078-4/A3

A3/T1

A3/P1

      T1: Teorik sınav, T2: Sözlü Sınav, P1: Performansa dayalı uygulama sınavı

Yukarıda adı geçen yeterliliklerin belgesini almaya hak kazanmak için adayların merkezimiz tarafından düzenlenen, sınavına girdiği yeterliliğin tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.

Belgenin Verilmesi

ALTSO VOC-Test Merkezi’nde belgenin verilebilmesi için,

  • Başvurunun Alınması Ve Değerlendirilmesi Prosedüründeki şartların
  • Başvurdukları alan ile ilgili yeterliliklerdeki şartların,
  • Sınav İşleyiş Süreci Prosedüründeki şartların

Sağlanmış olması gerekmektedir.

Sınav sonuçlarının sisteme girilmesi;

Performans sınav sonuçlarının KBS yazılımına girilmesi; teorik sınavın cevap kâğıtlarının ise optik okuyucuda okutulması ve KBS yazılımına otomatik olarak aktarılması suretiyle gerçekleştirilir. Adayın tüm birimlerden ve sınav türlerinden almış olduğu sonuçlar KBS yazılımı tarafından otomatik olarak değerlendirilerek adayın başarılı veya başarısız olduğu belirlenir. 

Her bir aday için açılmış dosyalara sınav evrakları ve sınav sonuç belgeleri eklenerek, Özlük Dosyası İçerik Listesi’ne göre kontrol edilir. Bu listedeki dokümanların kontrolü ile adayın başvuru sürecinde alınması gereken evraklar ve belgelendirme sürecinde tutulması gereken evrakların dosyada eksiksiz bulunduğu kayıt altına alınır.

Personel Belgelendirme Müdürü, aday için hazırlanan özlük dosyasını kontrol eder. Sınav sonuçlarına göre belgelendirme kararını vererek sistemden alınmış olan Sınav Sonuç Belgesini, imzalar ve dosyayla birlikte Planlama Koordinatörüne teslim eder.

Personel Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edildikten sonra başarısız olan adayların dosyaları Planlama Koordinatörü tarafından ilgili sınav için hazırlanan “Belge Alamayan Adaylar” bölümüne kaldırılarak arşivlenir.

Sınavda başarılı olan adayların Belgelerinin hazırlanması için, KBS yazılımdan çıkarılan belge almaya hak kazananların listesi, Personel Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır ve sınava ilişkin diğer bilgiler ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu’na elektronik ortamda iletilir. Listenin ıslak imzalı nüshası ve Sınava ilişkin diğer kayıtlar posta ile de MYK’ya gönderilir. MYK tarafından hazırlanan belgelerin merkezimize ulaşmasını takiben, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalandıktan sonra belge sahiplerine belgeleri Belge Teslim Formu ile teslim edilir.      

Belgenin Teslim Şartları ve Yenilenmesi

Planlama Koordinatörü, belge almaya hak kazanan kişilere belgelerini elden veya posta yolu ile teslim edebilir. Kişilerin merkeze şahsen gelerek belgelerini teslim almaları durumunda Planlama Koordinatörü kişilere içinde logo ve belge kullanma şartlarının da bulunduğu Belge Teslim Formu’nu  imzalatarak belgesini teslim eder. Kişinin imzaladığı formu ise kişiye ait dosyaya takar. Belgenin posta veya kargo ile iletilmesi durumunda ise belge sahibine  Belge Teslim Formu  e-posta veya fax ile iletilir. Kişinin formu imzalayarak merkeze ulaştırması istenir. Formun merkeze ulaşmasından sonra kişinin belgesi kargo veya iadeli taaahhütlü posta ile adresine gönderilir.

Belgelerde imla ve basım hatası olması, kâğıdının yırtık olması, belge üzerinde bulunması gereken bilgilerde eksiklik olması, imza veya mühürün eksik olması durumunda belgeler geçersizdir. Hiçbir hükmü yoktur.  

Bu durumlardan biri yada birkaçının oluşması durumunda belge sahibi  ALTSO –Voc Test Merkezine başvurarak belgenin tekrardan aynı sertifika numarası ile  basılmasını talep eder.

Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi

Mesleki Yeterlilik Başarı Belgesi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl süresince geçerlidir. Belge, geçerliliğini aşağıdaki şartlarda sürdürür:

  • Gözetimin gerçekleştirilmesi
  • Merkezin Akreditasyonun devamı
  • Merkezin yetkisinin devamı

Akreditasyonun iptal edilmesi durumunda gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar; gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

ablogo2
myk10_yil
belge_afis

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz