1- Bağımsızlık ve Tarafsızlık:

Altso Voc-Test Merkezi, faaliyetlerinde ve belgelendirme programının yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler; ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer alamaz.

 

2- Çıkar Çatışmasını Önlemek:

Belgelendirmeye ilişkin kararların alınmasına bundan özel bir çıkar sağlama olasılığı bulunanlar katılamazlar. Altso Voc-Test Merkezi, ilgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemeyi garanti edecek kişisel taahhütnameler alır.

3- Saydamlık:

Altso Voc-Test Merkezi, varlık sebebine uygun olarak her türlü faaliyetini açıklık ve saydamlık ilkelerine göre yürütür. Bu amaçla belgelendirme sisteminden yararlanmak isteyen herkese gerekli bilgileri sağlar.

 

4- Gizlilik:

Altso Voc-Test Merkezi, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler Altso Voc-Test Merkezi adına hareket eden kişileri ve bütün çalışanları kapsar.

 

5- Güvenlik:

Bütün sınavlar ve bunlarla ilgili malzemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca güvenli bir ortamda muhafazası için güvenlik tedbirleri alınır.

ablogo2
myb-hibe

DUYURULAR

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz