Belgenin Tanımı

ALTSO VOC-Test Merkezi tarafından verilen mesleki yeterlilik belgelerinde aşağıdaki logo, bilgi ve imzalar bulunur; 

  • TÜRKAK ve ALTSO Voc-Test Merkezi Logosu
  • Adayın fotoğrafı
  • Adayın adı-soyadı,
  • TC Kimlik Numarası
  • Belgenin Verildiği Yeterliliğin Adı
  • Yeterliliğin Kodu
  • Belge Veriliş Tarihi
  • Belge Geçerlilik Süresi
  • Belge No
  • ALTSO VOC-Test Merkezi yetkilisinin imzası bulunur.

Belgenin Kullanılması

Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belge devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Belge süresi geçmiş, gözetim faaliyeti yapılmamış ve belgesi iptale düşmüş veya yeniden belgelendirme faaliyeti yapılmamış belge sahipleri, belgelerini teslim etmek zorundadırlar

Verilmiş olunan belgeler yanıltıcı olmayacak şekilde (belgelerin personel belgesi olduğu ve herhangi bir firmaya ait olmadığı belirtilmesi halinde) belge sahiplerinin şahsi yayınlarında, tanıtım evraklarında v.b. materyallerde gözle rahat görülebilecek formatta kullanılabilir ki bunun boyutu belgelerin en boy oranı korunduğu sürece, orijinalinin en fazla yarısı boyutlarına kadar küçültülerek, istenilen boyutta kullanılabilir.

Belgenin yenilenmesi veya ikinci bir nüshanın alınması için ALTSO VOC-Test Merkezine yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. ALTSO VOC-Test Merkezi, işveren ile özel bir anlaşma olmadığı sürece, belgeyi doğrudan belgeli kişiye verir. Belgeler, belgeli kişiler haricinde üçüncü taraflara verilecekse, işbu belgenin belgeli kişiye ulaştırılması gerektiği belirtilir.

6.3 LOGOLARIN KULLANILMASI

ALTSO VOC Test Merkezi tarafından verilen belgelerde Merkezin logosu kullanılmaktadır. ALTSO VOC-Test Merkezi Logosu, merkezimizin en bilinir ve tek sembolüdür.

Belge almaya hak kazanmış personelin ilgili personel belgesinde bu özelliklere sahip Merkez logosu kullanılmalıdır. ALTSO VOC-Test Merkezi logosunun çeşitli formatlardaki örnekleri, ALTSO VOC-Test Merkezinden temin edilmelidir. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo şablonu ALTSO VOC –Test Merkezi tarafından yazılı talep karşılığı belgelendirilen adaya gönderilir. Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez. ALTSO VOC-Test Merkezi logosunu belge sahibi, belgelendirme kapsamı ile ilgili şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartviziti üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizitin üzerine basamaz kullanamaz.

ALTSO VOC-Test Merkezi belgelerinde yer alan logo kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa bu kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır. Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş ALTSO VOC-Test Merkezi belgelerindeki logoyu kullanımını durdurmalıdır.

ALTSO Voc-Test Merkezi Logosu her zaman engelsiz, net, temiz ve sağlam alana yerleştirilmelidir. Bu maksimum netlik ve görünürlük sağlar. Logonun en boy oranı korunduğu sürece, minimum 10 mm boyutlarına kadar küçültülerek, büyüklükte ise çözünürlüğü korunduğu müddetçe istenilen boyutta kullanılabilir. Logonun kullanımında iki kabul vardır. Sayfanın tasarımına göre yatay veya dikey olarak kullanılabilir. Kullanım şekillerine göre logo 6.4 maddesinde tanımlanmış kurallara uyulması kaydıyla her iki versiyonu ile kullanılabilir.

Logonun ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullandığının saptanması durumunda ALTSO VOC–Test Merkezi bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirecektir.

Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

ablogo2
myk10_yil
belge_afis

myk111

uyep11

europas1

E Posta Duyuru Listesi


Gelişmelerden anında haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılınız.


Teşekkür Ederiz